Välkommen till Sällskapet Gustavaforskning

Sällskapet Gustavaforskning bildades 1981 och är en ideell förening med uppgift att stödja forskning om bygdens invandrare av såväl finska som svenska nybyggare
dess seder och bruk samt deras kulturella verksamhet, från koloniseringen fram till våra dagar.
Föreningen ska också medverka till utgivning av litteratur om vår bygd.
Forskningen omfattar såväl släkt- som kulturhistorisk forskning.

Föreningen verkar utifrån orten Gustavsfors inom Gustav Adolfs gamla socken i nuvarande Hagfors kommun.
Vid 2017 års ingång hade vi 664 medlemmar spridda över hela landet samt i Norge och Tyskland.

Föreningen ger varje år ut två nummer av en 24-sidig medlemstidning som heter GUSTAVABYGDEN
med material från främst Gustav Adolfs kulturhistoria.

 

Senaste uppdatering    

 

Valter Berg får ny mejladress, inom kort kommer gamla mejladressen sluta att fungera och då vill vi att ni lägger in den nya redan idag.

Gamla mejladressen : valter.berg@gustavaforskning.se   (Upphör inom kort)

Ny mejladress från idag är: valter.gustavaforskning@gmail.com

Skicka ett mejl till den nya och skriv att ni vill finnas i hans kontaktbok så lägger han in er.

Hemsidan kommer flyttas och därför denna åtgärd, men det blir exakt samma adress till hemsidan

http://www.gustavaforskning.se/

Webbnisse.

Framsida 30/6 2020
Styrelsen 20/12 2017
Publikationer 16/4 2019
Medlemstidningen 5/3 2019
Bli medlem 7/2 2016
kontakta oss 20/12 2017
Månadens bild 30/6 2020
Torpinventering 7/2 2016
     
     

                                                   

Besökare totalt sen 1/1 2018:  

Besökare idag: