Välkommen till Sällskapet Gustavaforskning

Sällskapet Gustavaforskning bildades 1981 och är en ideell förening med uppgift att stödja forskning om bygdens invandrare av såväl finska som svenska nybyggare
dess seder och bruk samt deras kulturella verksamhet, från koloniseringen fram till våra dagar.
Föreningen ska också medverka till utgivning av litteratur om vår bygd.
Forskningen omfattar såväl släkt- som kulturhistorisk forskning.

Föreningen verkar utifrån orten Gustavsfors inom Gustav Adolfs gamla socken i nuvarande Hagfors kommun.
Vid 2017 års ingång hade vi 664 medlemmar spridda över hela landet samt i Norge och Tyskland.

Föreningen ger varje år ut två nummer av en 24-sidig medlemstidning som heter GUSTAVABYGDEN
med material från främst Gustav Adolfs kulturhistoria.

 

Senaste uppdatering      

Med hänsyn till de omständigheter som numera råder inom såväl vårt land som i hela världen har föreningens styrelse beslutat att ställa in den torpvandring som planerats ske den 16 maj 2020. Om situationen förbättras och återgår till det normala är styrelsens avsikt att försöka genomföra vandringen under hösten.

I så fall kommer denna höstvandring att offentliggöras på hemsidan i god tid innan vandringen skall ske. Från styrelsens sida ber vi om förståelse för denna drastiska åtgärd och hälsar eventuellt samtliga sugna vandrare välkomna i höst.

Roland Svensson

 

Framsida 28/5 2020
Styrelsen 20/12 2017
Publikationer 16/4 2019
Medlemstidningen 5/3 2019
Bli medlem 7/2 2016
kontakta oss 20/12 2017
Månadens bild 28/5 2020
Torpinventering 7/2 2016
     
     
     

                                                   

Besökare totalt sen 1/1 2018:  

Besökare idag: